VI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

VI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

Z cyklu: „Aspekty polityki gospodarczej, społecznej i przestrzennej (w wymiarze krajowym, regionalnym, lokalnym)” pt.: „Wyzwania rozwoju odpowiedzialnego” organizator: KATEDRA POLITYKI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ I EUROPEJSKICH STUDIÓW REGIONALNYCH Wydziału Nauk...
Skip to content