ZACHĘCAMY DO KONTAKTU Z NAMI

Wyślij wiadomość

Dane kontaktowe

 

Email

kontakt@psesizn.pl

Siedziba

Polskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych
ul. Gramatyka 10/105
30-067 Kraków

 

Konto bankowe PSEŚiZN

Bank PeKaO SA
nr 66 1240 1431 1111 0010 2398 3794
SWIFT/BIC: PKOPPLPW

5 + 1 =

Skip to content