Sekcja Green Management

Z moralnej i normatywnej perspektywy konieczność zielonego zarządzanie jest bezdyskusyjna
Marcus, Fremeth, 2009

Zielone zarządzanie to filozofia i podejście do zarządzania, które zmniejsza negatywny wpływ produktów i usług organizacji na środowisko oraz poprawia efektywność środowiskową działalności, jednocześnie zapewniając osiągnięcie celów ekonomicznych
Muñoz-Villamizar et al., 2018

Sekretarz sekcji: dr hab. Agnieszka Karman (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)

 

Sekcja Green Management

została powołana w dniu 14.12.2022 r. na posiedzeniu Zarządu PSEŚiZN na wniosek członków Stowarzyszenia. Celem Sekcji jest inicjowanie i promowanie wspólnych działań członków Stowarzyszenia, wraz z naukowcami i praktykami, w zakresie zarządzania proekologicznego w organizacjach.

Zainteresowania Sekcji Green Management w szczególności skupiają się wokół następujących problemów teoretycznych i praktycznych:

  • Strategiczne aspekty zarządzania środowiskowego,
  • Systemy zarządzania środowiskowego,
  • Raportowanie środowiskowe,
  • Zielony marketing i eko-znaki,
  • Zielone zarządzanie zasobami ludzkimi,
  • Eko-innowacje, zielone innowacje,
  • Zrównoważone łańcuchy dostaw,
  • Zielone zarządzanie projektami,
  • CSR / ESG,
  • Zielone finanse.

Sekcja kładzie duży nacisk na rozwijanie współpracy krajowej i międzynarodowej pomiędzy ośrodkami naukowymi, oraz praktykami w zakresie tworzenia wspólnych projektów naukowych, edukacyjnych oraz implementacji nowych rozwiązań wspierających proekologiczne zarządzanie w organizacjach.

 

Członkiem sekcji może zostać jedynie członek Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. Warunkiem koniecznym jest wypełnienie poniższej deklaracji członkostwa:
Link to deklaracji tutaj
lub zeskanuj poniższy kod:

QR kod członka/członkini sekcji

Autor©DP

Formularz kontaktowy

15 + 13 =

Kontakt

E-mail

kontakt@psesizn.pl

Address

Polskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych
ul. Gramatyka 10/105
30-067 Kraków, Poland

Skip to content