Członkostwo

Członkiem Stowarzyszenia może zostać obywatel Polski lub cudzoziemiec, który zadeklaruje udział w pracach Stowarzyszenia, zobowiąże się przestrzegać Statutu i uchwały władz oraz spełnia wymogi przewidziane Statutem.

Członkiem aspirantem i członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, jeśli:

  • jest pełnoletnia,
  • interesuje się ekonomicznymi problemami ochrony środowiska i zasobów naturalnych i zamierza doskonalić swoją wiedzę i kwalifikacje naukowe w tym zakresie,
  • ma pełną zdolność czynności prawnych,
  • złoży odpowiednią deklarację /formularz członkostwa/ lub zgłosi członkostwo drogą elektroniczną,
  • wypełni wymagane informacje niezbędne dla dalszej współpracy zgodnie z wymogami RODO,
  • posiada rekomendację dwóch członków (przykładowa rekomendacja tutaj).

Konto bankowe PSEŚiZN:
Bank PeKaO SA nr 66 1240 1431 1111 0010 2398 3794 (SWIFT/BIC: PKOPPLPW)

Zgłoszenie członkostwa drogą elektroniczną:

Proszę przygotować zeskanowane dokumenty rekomendacji w formacie Adobe (pdf) do przesłania w czasie wypełniania deklaracji członkostwa.

Zmiana/korekta danych lub wycofanie danych drogą elektroniczną (wycofanie danych skutkuje rezygnacją z członkowstwa w PSEŚiZN):

Formularz kontaktowy

3 + 4 =

Kontakt

E-mail

kontakt@psesizn.pl

Address

Polskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych
ul. Gramatyka 10/105
30-067 Kraków, Poland

Skip to content