Sekcja Ekonomiki Użytkowania i Ochrony Wód

„Woda może być obszarem działalności gospodarczej i źródłem bogactwa, a jednocześnie stanowić zagrożenie i być przyczyną klęsk o skali przekraczającej ludzką wyobraźnię”
prof. dr hab. Wojciech Mruk
(Uniwersytet Jagielloński, Instytut Historii)

Sekcja Ekonomiki Użytkowania i Ochrony Wód

powstała na podstawie Uchwały Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 4 października 2007 roku. Na Przewodniczącego Sekcji Zarząd Stowarzyszenia powołał prof. dr hab. inż. Rafała Miłaszewskiego z Politechniki Białostockiej (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie).

Prezydium Sekcji Ekonomiki Użytkowania i Ochrony Wód pracuje w następującym składzie:

 • prof. dr hab. inż. Rafał Miłaszewski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) – Przewodniczący
 • prof. dr hab. Piotr Małecki (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)  –   Wiceprzewodniczący
 • dr inż. Izabela Godyń (Politechnika Krakowska)  –   Wiceprzewodniczący
 • mgr inż. Karolina Baron  (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)  –   Sekretarz
 • prof. dr hab. Kazimierz Górka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) –   Członek
 • prof. dr hab. inż.  Tomasz Walczykiewicz (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy) –   Członek
 • prof. dr hab. inż. Paweł Bartoszczuk (Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie) –  Członek
 • dr inż. Anna Dubel  (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)  –   Członek
 • dr Agnieszka Thier  (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) –   Członek

Działania Sekcji są realizowane w dwóch głównych nurtach, czyli:

 • naukowo-badawczym,
 • dydaktycznym.

Działalność naukowo-badawcza Sekcji obejmuje organizację seminariów naukowych oraz opracowanie ekspertyz. Dotychczas Sekcja zorganizowała siedem seminariów o następującej tematyce:

 1. „Analizy ekonomiczne w gospodarce wodnej”, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 8-9.05.2009, Kraków.
 2. „Ekonomiczne problemy gospodarki wodnej”, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie, 8-9.05.2013, Głogów.
 3. „Ochrona wód i gospodarka wodna” (sesja w ramach konferencji), Uniwersytet Łódzki, 13-15.10.2014, Łódź.
 4. „Ryzyko powodzi i suszy: osiągnięcia i wyzwania”, Akademia Górniczo-Hutnicza, 08.05.2015, Kraków.
 5. „Ekonomiczne problemy gospodarki wodnej we współczesnym świecie. Deficyt i nadmiar wody”, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, 09.05.2016, Kraków.
 6. „Gospodarowanie zasobami wód” (sesja w ramach konferencji), Uniwersytet Łódzki, 25-26.09.2018, Łódź.
 7. „Ekonomiczne problemy gospodarki wodnej we współczesnym świecie – wyzwania nowoczesności”, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 10.05.2019, Kraków.

Sekcja Ekonomiki Użytkowania i Ochrony Wód współpracuje z dwoma sekcjami Komitetów Polskiej Akademii Nauk, czyli:

 • Sekcją Systemów Gospodarki Wodnej Komitetu Gospodarki Wodnej PAN, kierowaną przez prof. dr hab. inż. Tomasza Walczykiewicza (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy).
 • Sekcją Inżynierii Sanitarnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, kierowaną przez prof. dr hab. inż. Mariana Kwietniewskiego (Politechnika Warszawska.

Na zlecenie tych komitetów PAN, członkowie Sekcji opracowali dwie ekspertyzy badawcze, a mianowicie:

 1. „Założenia do opracowania metodyki oceny ekonomicznej efektywności inwestycji w gospodarce wodnej” (2009), ekspertyza opracowana wspólnie przez Sekcję Ekonomiki Użytkowania i Ochrony Wód oraz Komitet Gospodarki Wodnej PAN (prof. Kazimierz Górka, prof. Maciej Maciejewski, prof. Rafał Miłaszewski, prof. Piotr Małecki, prof. Tomasz Walczykiewicz).
 2. „Ekonomika urządzeń i systemów wodociągowych i kanalizacyjnych” (2014), ekspertyza opracowana w ramach prac Sekcji Inżynierii Sanitarnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN (prof. Rafał Miłaszewski, dr inż. Beata Karolinczak).

W ramach działalności dydaktycznej Sekcja współpracuje z:

 • Fundacją Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych w Białymstoku,
 • Zespołem Ekonomiki Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Wód Politechniki Białostockiej powołanym w 2013 roku przez Rektora Politechniki Białostockiej na kierunku inżynieria środowiska i kierowanym, w latach 2013-2016, przez prof. Rafała Miłaszewskiego.

W latach 2007-2009 Sekcja współpracowała z Fundacją Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych w Białymstoku przy realizacji projektu, w zakresie edukacji ekologicznej, na temat „Kształcenie w zakresie przedmiotu ekonomika zaopatrzenia w wodę i ochrony wód jako instrument polityki ekorozwoju”. Efektem tego projektu był podręcznik pt.: „Materiały do studiowania ekonomiki zaopatrzenia w wodę i ochrony wód” pod redakcją członków Sekcji dr inż. Macieja Cyglera i prof. dr hab. inż. Rafała Miłaszewskiego, opublikowany w 2008 roku przez Fundację Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych w Białymstoku. Została wydana również, w 2009 roku, anglojęzyczna wersja tego podręcznika pt.: „Materials for studying water supply and water pollution control economics”.

Członkowie Sekcji są także autorami dwóch podręczników, z dziedziny ekonomii i zarządzania w inżynierii i ochronie środowiska, opublikowanych przez wydawnictwa Politechniki Białostockiej, czyli:

 1. Ekonomika i zarządzanie ochroną środowiska dla inżynierów, E. Broniewicz, J. Godlewska, R. Miłaszewski, (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2009./li>
 2. Broniewicz E., Godlewska J., Lulewicz-Sas A., Miłaszewski R.: Ekonomia i zarządzanie w inżynierii środowiska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2019.
 3. Zajęcia dydaktyczne, w zakresie problematyki ekonomicznej funkcjonowania systemów zaopatrzenia w wodę i ochrony wód, są prowadzone na kierunku inżynieria środowiska w wielu uczelniach technicznych i rolniczych, m. in. w Politechnice Białostockiej, Politechnice Krakowskiej, Politechnice Lubelskiej, Politechnice Rzeszowskiej i Politechnice Warszawskiej, Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu oraz na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

  Aktualnie działalność Sekcji jest prowadzona w następujących obszarach tematycznych:

   1. Sekcją Systemów Gospodarki Wodnej Komitetu Gospodarki Wodnej PAN, kierowaną przez prof. dr hab. inż. Tomasza Walczykiewicza (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy).
   2. Sekcją Inżynierii Sanitarnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, kierowaną przez prof. dr hab. inż. Mariana Kwietniewskiego (Politechnika Warszawska).
   3. Członkowie Sekcji rekrutują się z różnych uczelni ekonomicznych i technicznych w Polsce, m. in. z Politechniki Białostockiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Rzeszowskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej oraz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

  Z Sekcją współpracuje, powołany przez Rektora Politechniki Białostockiej, Zespół Badawczy Ekonomiki Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Wód, działający w ramach Katedry Technologii i Systemów Inżynierii Środowiska. Po przejściu prof. Rafała Miłaszewskiego do pracy w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, od 2017 roku, zespołem kieruje dr inż. Piotr Ofman z Politechniki Białostockiej.

  Aktualnie działalność Sekcji jest prowadzona w następujących obszarach tematycznych:

    • prowadzenie badań nad rolą podstawowych czynników warunkujących rozwój społeczno-gospodarczy, czyli Wody, Energii i Żywności;
    • prowadzenie badań nad rolą oczyszczalni ścieków w procesie uzyskiwania energii ze źródeł odnawialnych (OZE)
    • opracowanie bazy ekonomicznych wskaźników gospodarki wodnej;
    • współpraca z Grupą Ekonomiki i Statystyki Gospodarki Wodnej Międzynarodowego Stowarzyszenia Wody (International Water Association);
    • integracja działań ekonomistów zajmujących się problematyką ekonomiki użytkowania i ochrony wód z działalnością specjalistów w zakresie inżynierii środowiska.

  Opis działalności Sekcji znajduje się tutaj: Działalność Sekcji Ekonomiki Ochrony Wód

  Po przeprowadzonej w 2018 roku weryfikacji członków Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych obecnie Sekcja liczy 31 osób, co stanowi około 30% ogólnej liczby członków Stowarzyszenia. Członkiem Sekcji może zostać jedynie członek Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. Warunkiem koniecznym jest wypełnienie poniższej deklaracji członkostwa:
  Link to deklaracji tutaj
  lub zeskanuj poniższy kod:

  QR kod członka/członkini sekcji

  Autor©DP

Formularz kontaktowy

5 + 6 =

Kontakt

E-mail

woda@psesizn.pl

Address

Polskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych
ul. Gramatyka 10/105
30-067 Kraków, Poland

Skip to content