Sekcja Zrównoważonej Energetyki

Dostępna energia jest głównym przedmiotem walki o byt i ewolucją świata…
L. Boltzmann (1886)

…energia ulegnie demokratyzacji
J. Rifkin (2011)

Przewodniczący sekcji: prof. UPP dr hab. Dariusz Pieńkowski (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

 

Sekcja Zrównoważonej Energetyki została powołana w dniu 07.03.2019 r.

na posiedzeniu Zarządu PSEŚiZN na wniosek członków Stowarzyszenia. Celem Sekcji jest inicjowanie i promowanie wspólnych działań członków Stowarzyszenia, wraz z naukowcami i praktykami, w zakresie transformacji energetycznej z perspektywy globalnej, regionalnej czy lokalnej. Sekcja ściśle współpracuje z Sekcją Ekonomiki Użytkowania i Ochrony Wód podejmując problematykę wzajemnych zależności pomiędzy gospodarką wodną a gospodarką energetyczną.

Zainteresowania Sekcji Zrównoważonej Energetyki w szczególności skupiają się wokół następujących problemów teoretycznych i praktycznych:

  • gospodarcze wykorzystanie zasobów odnawialnych,
  • społeczno-ekonomiczne uwarunkowania transformacji w kierunku rozwoju zrównoważonego,
  • globalne, regionalne i lokalne uwarunkowania rozwoju sektora energetycznego,
  • analiza zależności pomiędzy systemem społeczno-gospodarczym i ekologicznym z perspektywy przepływów energii,
  • kształtowanie polityki energetycznej Polski,
  • ekonomiczna ewaluacja projektów energetycznych.

Sekcja kładzie duży nacisk na rozwijanie współpracy krajowej i międzynarodowej pomiędzy ośrodkami naukowymi, akademickimi oraz praktykami w zakresie tworzenia wspólnych projektów naukowych, edukacyjnych oraz implementacji nowych rozwiązań w zakresie zrównoważonego gospodarowania energią.

 

Członkiem sekcji może zostać jedynie członek Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. Warunkiem koniecznym jest wypełnienie poniższej deklaracji członkostwa:
Link to deklaracji tutaj
lub zeskanuj poniższy kod:

QR kod członka/członkini sekcji

Autor©DP

Formularz kontaktowy

11 + 4 =

Kontakt

E-mail

kontakt@psesizn.pl

Address

Polskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych
ul. Gramatyka 10/105
30-067 Kraków, Poland

Skip to content