Sekcja Ochrony Klimatu

„Okno, które umożliwi rozwój odporny na zmiany klimatu, szybko się zawęża.”
Raport IPCC, 2022

„Skoro działalność człowieka jest odpowiedziana za przeważającą część globalnego ocieplenia , to poprzez odpowiednie kształtowanie ludzkich działań można starać się ograniczyć dalsze ocieplenie w przyszłości.”
Zbigniew Kundzewicz, 2013

 

Sekcja Ochrony Klimatu

została powołana w dniu 14.12.2022 r. na posiedzeniu Zarządu PSEŚiZN na wniosek członków Stowarzyszenia.

  Przewodniczący sekcji: dr Agnieszka Sobol (Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy)

  Sekretarz sekcji: dr Paulina Legutko-Kobus (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

  Działania Sekcji koncentrują się wokół następujących obszarów (w perspektywie teoretycznej, jak i praktycznej):

  • Udział w debacie publicznej nt. interdyscyplinarnych zagadnień zmian klimatu;
  • Upowszechnianie programowania proklimatycznego w dokumentach strategicznych (na wszystkich poziomach zarządzania);
  • Opiniowanie projektów aktów prawnych i dokumentów strategicznych;
  • Szeroko rozumiana edukacja klimatyczna (formalna i nieformalna);
  • Budowanie i wzmacniania świadomości społecznej wokół zmian klimatu, w tym aktywność w inicjatywach społecznych.

  Obecnie (stan na początek stycznia 2023 r.) sekcja liczy 24 Członkiń i Członków.

   

  Członkiem Sekcji może zostać jedynie członek Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. Warunkiem koniecznym jest wypełnienie poniższej deklaracji członkostwa:
  Link to deklaracji tutaj
  lub zeskanuj poniższy kod:

  QR kod członka/członkini sekcji

  Autor©DP

Formularz kontaktowy

7 + 5 =

Kontakt

E-mail

klimat@psesizn.pl

Address

Polskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych
ul. Gramatyka 10/105
30-067 Kraków, Poland

Skip to content