Projekt „Zielone finanse”

Polskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych oraz Komitet Prognoz PAN Polska 2000 Plus” zapraszają do udziału w projekcie zatytułowanym „Zielone finanse” Projekt obejmuje przygotowanie monografii (2022 r.) oraz konferencję...
Skip to content