W związku z sytuacją epidemiczną w kraju organizatorzy konferencji podjęli decyzję o przeprowadzeniu konferencji „Advancing in Ecological Economics” oraz Walnego Zebrania członków PSEŚiZN w formule on-line. Oba wydarzenia odbędą się 15 września 2020 r., w języku polskim na platformie Teams lub ZOOM.
Koszty konferencji uległy zmniejszeniu i wynoszą 50 zł + opłata publikacyjna.
W związku z powyższym organizatorzy proszą o informację zwrotną potwierdzającą Państwa uczestnictwo w wydarzeniach oraz chęć publikacji we wskazanym wcześniej czasopiśmie.
Osoby, które chciałyby przedstawić referat on-line proszone są o przesłanie tytułu wystąpienia. Szczegóły techniczne zostaną Państwu przesłane na początku września.

Zaktualizowany komunikat konferencji w Lublinie tutaj

Skip to content