Katedra Finansów Rozwoju Zrównoważonego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Polskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych organizuje Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. Miasto przyszłości – wyzwania dla gospodarki komunalnej. Konferencja odbędzie się on-line w dniu 18.05.2021 r.

Obszary tematyczne konferencji są następujące:

  • Racjonalne gospodarowanie zasobami i odpadami w „ekomieście”
  • Miasto jutra – rozwiązania i wyzwania w gospodarce wodno-ściekowej (sesja specjalna Sekcji Ekonomiki Użytkowania i Ochrony Wód Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych)
  • Wyzwania dla lokalnego transportu w inteligentnym mieście
  • Innowacyjne technologie w smart city
  • Nowa jakość życia wyzwaniem dla miasta przyszłości

Więcej na temat Konferencji tutaj

Zaproszenie na Konferencję tutaj

Skip to content