Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji Naukowej organizowanej przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Celem konferencji jest wymiana wiedzy i praktycznych doświadczeń, prezentacja wyników badań naukowych, a także integracja środowiska powiązanego z problematyką ekonomii ekologicznej. Konferencja stanowi forum wymiany myśli oraz prezentacji dorobku poświęconego wieloaspektowemu spektrum zagadnień naukowo-badawczych.

Ulotka konferencyjna tutaj

Księga abstraktów tutaj

Skip to content