Instytut Metereologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy wraz sekcją Ekonomiki Użytkowania i Ochrony Wód Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Polską Akademią Nauk oraz Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie organizuje XXIX Ogólnopolską Szkołę Gospodarki Wodnej pt. Aspekty ekonomiczne w gospodarce wodnej. Wydarzenie odbędzie się online (MS Teams) w dniach 13-15 października 2021 roku w Krakowie.

W programie przewidziano wystąpienia prelegentów m.in. z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, Urzędu Żeglugi Śródlądowej z Wrocławia oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Uczestnicy wydarzenia nie ponoszą żadnych kosztów.

Rejestracja tutaj

Skip to content