W DNIU 15.09.2021 r. KAPITUŁA I KONKURSU O NAGRODĘ PSEŚiZN OGŁOSIŁA ZWYCIĘŻCZYNIE I ZWYCIĘZCÓW W DWÓCH KATEGORIACH:

  1. Nagroda za rozprawę doktorską z zakresu ekonomii środowiska została przyznana dla p. dr Małgorzaty Halaburdy za rozprawę doktorską pt.Uwarunkowania oraz efekty wdrażania i realizacji zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach sektora budowlanego w Polsce, pod kierunkiem naukowym p. prof. WSB dr hab. Arnolda Bernaciaka (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu).
  2. 
    
  3. Nagroda zespołowa za wyjątkowe osiągnięcie naukowe została przyznana dla p. dr Pauliny Legutko-Kobus, p. dr Agnieszki Rzeńcy, p. prof. dr hab. Piotra Skubały oraz p. dr Agnieszki Sobol za publikację monograficzną pt. Miasta i ich mieszkańcy w obliczu wyzwań adaptacji do zmian klimatu wydaną nakładem Wydawnictwa Polskiej Akademii Nauk (więcej informacji o monografii tutaj).

Gratulujemy tegorocznym zwyciężczyniom i zwycięzcom!!!

Skip to content