Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko Fundacji Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych zostało włączone do Wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe MNiSW na poziomie I (80 lub 100 pkt.).
Zapraszamy do publikowania w Wydawnictwie: fundacja@fe.org.pl.

Redaktor Naczelny
dr hab. inż. Elżbieta Broniewicz, prof. PB

Skip to content