Piotr Idczak nowym dr hab.

Informujemy, że Rada Awansów Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na posiedzenie w dniu 9 lutego 2024 roku nadała dr. Piotrowi Idczakowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. Piotr Idczak jest pracownikiem...

Polska ekokonwersja

Informujemy, iż dostępna jest już publikacja Tomasza Żylicza „Polska ekokonwersja”   Abstrakt Ochrona środowiska w Polsce na przełomie XX i XXI wieku miała okazję skorzystać z unikalnego mechanizmu, jakim jest zamiana długu na cele ekologiczne. Minęła...

Artykuł Jerzego Śleszyńskiego

Informujemy, iż opublikowany został artykuł autorstwa Jerzego Śleszyńskiego  Reflections on Rationality, Utility, University, Mass Culture and Unsustainable Society.   Abstract This paper is an expression of gratitude, remembrance and honour the jubilee of Prof....

Medal dla PSEŚiZN

Z dumą informujemy, że Polskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych otrzymało medal Polskiej Izby Ekologii „Za zasługi dla zrównoważonego rozwoju”. Medal przyznawany jest osobom fizycznym oraz instytucjom, które całokształtem działalności,...
Skip to content