Informujemy, iż dostępna jest już publikacja Tomasza Żylicza „Polska ekokonwersja”

 

Abstrakt
Ochrona środowiska w Polsce na przełomie XX i XXI wieku miała okazję skorzystać z unikalnego mechanizmu, jakim jest zamiana długu na cele ekologiczne. Minęła już dekada od zakończenia działalności EkoFunduszu, który wdrażał ten mechanizm. Niniejsza praca służy syntetycznemu zebraniu informacji na ten temat. Nacisk położono
w niej na aspekty ekonomiczne i polityczne. Uzupełnia wcześniejsze publikacje (np. Fundacja 2010), które znacznie obszerniej poruszały aspekty ekologiczne działalności tej fundacji.
Praca składa się z siedmiu rozdziałów uzupełnionych dwoma aneksami, gdzie znaleźć można kompletną listę projektów oraz składy organów zarządzających EkoFunduszem.

Link do publikacji:
Polska-ekokonwersja

Panu Profesorowi dziękujemy za udostepnienie opracowania.

Skip to content