Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować, że Minister Edukacji i Nauki, na podstawie art. art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), postanowił zmodyfikować i sprostować wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych ogłoszony komunikatem z dnia 9 lutego 2021 r.
W rezultacie tej decyzji nasze czasopismo Ekonomia i Środowisko uzyskało 40 pkt. na nowej liście czasopism punktowanych, zgodnie z jego zaistnieniem w bazie Web of Science i Scopus.
Niniejszym składam serdeczne gratulacje dla p. Redaktor Naczelnej prof. PB dr hab. inż. Elżbiety Broniewicz, wszytkich autorów i autorek artykułów w czasopiśmie oraz tych, którzy w ostatnich dniach wspierali swoimi głosami nasze czasopismo.

Zarząd PSEŚiZN

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 lutego 2021 r.o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych:

Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 lutego 2021 r.

Skip to content