Miło mi poinformować, że czasopismo „Ekonomia i Środowisko” znalazło się w bazie Scopus firmy Elsevier i wszystkie artykuły publikowane w Czasopiśmie, począwszy od pierwszego numeru w 2019 roku będą indeksowane również w tej bazie. Nadmieniam, że w bazie Web of Science artykuły czasopisma „Ekonomia i Środowisko” są indeksowane już od 2017 roku.

Bardzo dziękuję wszystkim dotychczasowym Autorom i Recenzentom za wysoki poziom merytoryczny, który umożliwił Czasopismu obecność w najbardziej prestiżowych bazach czasopism.

Wszystkie informacje znajdują się na stronie internetowej Czasopisma https://www.ekonomiaisrodowisko.pl (dostęp do aktualnych informacji możliwy również z ikony Wydawnictwo na naszej stronie startowej).

Zapraszam do dalszej współpracy!

dr hab. inż. Elżbieta Broniewicz, prof. PB
Redaktor Naczelna
czasopisma „Ekonomia i Środowisko”

Gratulujemy i dziękujemy p. prof. PB dr hab. inż. Elżbiecie Broniewicz za profesjonalne prowadzenie czasopisma i kolejne sukcesy umożliwiające upowszechnianie badań nad problematyką środowiska w ekonomii. W ten sposób nie tylko spełniamy obecne oczekiwania stawiane polskiej nauce, ale również stajemy się częścią międzynarodowej społeczności naukowej.

Skip to content