KATEDRA EKONOMIKI LEŚNICTWA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU ZAPRASZA NA KONFERENCJĘ EKONOMICZNO-LEŚNĄ: WSPÓŁCZESNE PROBLEMY ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ LEŚNĄ (Poznań, 9-11.10.2019 r.)
Zmieniają się ludzie i przyroda, zmieniają się ekonomiczne warunki gospodarowania, dochodzą nowe wyzwania dla społeczeństwa, stąd też Katedra Ekonomiki Leśnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przy współudziale innych ośrodków naukowych i instytucji, organizuje po raz dziewiąty konferencję ekonomiczno-leśną zatytułowaną „Współczesne problemy zarządzania gospodarką leśną”. Konferencja ta kierowana jest do wszystkich osób i instytucji korzystających z unikatowych walorów lasów, a którym zależy na nowoczesnym, prospołecznym zarządzaniu gospodarką leśną.

więcej informacji tutaj

Skip to content