Szanowni Członkowie i Członkinie Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych oraz Sympatycy

Dni 21-23 września 2022 r. to był dla nas wspaniały czas. Pochwalmy się zatem: jubileusz 30-lecia Stowarzyszenia, jubileusz 80. urodzin Profesora Rafała Miłaszewskiego oraz konferencja pod hasłem „Polska droga rozwoju (nie)zrównoważonego”. Wyjątkowość tych dni wynikała także z długiej przerwy w spotkaniach stacjonarnych spowodowanej pandemią Covid-19. Wszyscy poczuliśmy jak bardzo się za sobą i naszymi dyskusjami stęskniliśmy.

Zdjęcie uczestników wycieczki w Przybrodzie

Autor©KM

Za nami trzy dni intensywnych wydarzeń: walne zgromadzenie, warsztaty i panele naukowe, wycieczka do gospodarstwa w Przybrodzie (zapachu jabłek nigdy nie zapomnimy), i oczywiście uroczyste obchody jubileuszy oraz niezliczona ilość rozmów w kuluarach.

Walne zebranie zgromadziło 42 członków i członkiń Stowarzyszenia), którzy wysłuchali sprawozdania z kończącej się kadencji, udzielili absolutorium Zarządowi, którzy zakończył kadencję oraz wybrali nowy Zarząd na kolejne lata. Gratulujemy wszystkim wybranym do władz Stowarzyszenia, a w szczególności prof. dr hab. Małgorzacie Burchard-Dziubińskiej za przyjęcie zadania przewodniczenia w kolejnej kadencji.

Wystąpienie Przewodniczącej PSEŚIZN

Autor©KM

Konferencję rozpoczynały warsztaty metodyczne ekonomii środowiska. Odbyły się dwie sesje plenarne oraz 6 równoległych sesji tematycznych. Ponadto w czasie konferencji odbyła się sesja szczególna, w czasie której świętowaliśmy jubileusz prof. dr hab. inż. Rafała Miłaszewskiego i 15-lecie Sekcji Ekonomiki Użytkowania i ochrony Wód PSEŚiZN.

Warsztaty prowadzone przez Redaktorkę czaspisma Ekonomia i Środowisko

Autor©KM

Jeszcze raz gratulujemy jubileuszu urodzin Profesorowi Rafałowi Miłaszewskiemu i życzymy wszelkiej pomyślności, zdrowia i wielu dobrych lat.

Wystąpienie Prezesa Sekcji Ekonomiki Użītkowania i Ochrony Wód

Autor©KM

Na szczególne podziękowanie zasługują organizatorzy konferencji w osobach trzech szacownych profesorów: Dariusza Pieńkowskiego, Arnolda Bernaciaka i Karola Mrozika. Brawo za dbałość o każdy szczegół i uatrakcyjnienie naszego pobytu w Poznaniu.

Wszystkim Członkom i Członkiniom oraz Sympatykom Stowarzyszenia na nadchodzącą kadencję życzymy wielu osiągnięć naukowych, coraz nowych przedsięwzięć podejmowanych we współpracy… a także rychłego spotkania.

 

Z pozdrowieniami,

Ewa Jastrzębska, Paulina Legutko-Kobus, Agnieszka Sobol

Skip to content