Z cyklu: „Aspekty polityki gospodarczej, społecznej i przestrzennej (w wymiarze krajowym, regionalnym, lokalnym)”

pt.: „Wyzwania rozwoju odpowiedzialnego”

organizator: KATEDRA POLITYKI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ I EUROPEJSKICH STUDIÓW REGIONALNYCH

Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński

Szczecin 6-7.06.2019 r.

Skip to content