Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 28 października 2021 roku odszedł na zawsze nasz Kolega i Przyjaciel

prof. dr hab. Bazyli Poskrobko

Jeden z najwybitniejszych polskich ekonomistów zajmujących się ochroną środowiska, polityką ekologiczną i zrównoważonym rozwojem, autor licznych publikacji, które były inspiracją i źródłem wiedzy dla wielu pokoleń badaczy i studentów

Współzałożyciel polskiego oddziału Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, członek jego władz w wielu kadencjach, redaktor naczelny czasopisma „Ekonomia i Środowisko”

Drogi Bazyli, żegnamy Cię przede wszystkim jako naszego serdecznego przyjaciela, dobrego i spolegliwego człowieka. Łączymy się w bólu i smutku z Twoją rodziną

Na zawsze zachowamy pamięć o Tobie i Twoim dziele

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych

Redakcja Czasopisma Ekonomia i Środowisko w numerze 3(78) opublikowała artykuł pro memoria autorstwa T. Borysa, S. Czai i B. Fiedora poświęcony p. Profesorowi: Link do artykułu pro memoria

Skip to content