Z wielkim smutkiem zawiadamiamy o śmierci Prezesa Andrzeja Demianowicza.
W 1992 roku z chwilą założenia Fundacji Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych został jej prezesem i był nim nieprzerwanie przez 28 lat aż do teraz. Z ogromną pasją i oddaniem wspierał działalność organizacji pozarządowych, w tym:

  • Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych – od
    1993 r. (aktualnie Polskie Stowarzyszenie EŚiZN);
  • Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Argo-Group – od 1995 r. (w tym udział we władzach);
  • Stowarzyszenie Federacja Zielonych – od 1998 r.;
  • Polski Związek Wędkarski – od 1973 r. ;
  • Liga Ochrony Przyrody – 1973 r.- 1978 r. i od 2010 ponownie.

W 2006 roku odznaczony odznaką honorową za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej Ministra Środowiska oraz Nagrodą „Zielonego Liścia” za działalność na rzecz ekorozwoju Zielonych Płuc Polski.

Żegnamy Andrzeja, dziękując Mu za wspólne lata, za trud, jaki wkładał w swoją pracę.

Wystawienie ciała oraz panichida odbędzie się dnia 7 października o godz. 17:00 w Cerkwi Prawosławnej w Juszkowym Grodzie. Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 8 października o godz. 8:30, po czym nastąpi odprowadzenie ciała na cmentarz w Juszkowym Grodzie.

Skip to content