Wydarzenia współrganizowane

Formularz kontaktowy

10 + 9 =

Dane stowarzyszenia

Email

kontakt@psesizn.pl

Siedziba

Polskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych
ul. Gramatyka 10/105
30-067 Kraków

Skip to content